Profil Sekolah

SMK SULTAN MANSOR SHAH,
PULAU SEBANG, TAMPIN POS,
MELAKA


KOD SEKOLAH : MEE 0074
TARIKH DITUBUHKAN: JANUARI 1965
TARIKH DIRASMIKAN: 02 OKTOBER 1967

1. MAKSUD DAN WARNA PADA LOGO:

 • KUNING           -                 KEWIBAWAAN
 • MERAH             -                 BERSEMANGAT DAN BERANI
 • BIRU                  -                 KESABARAN DAN KESYUKURAN
 • PUTIH                -                 KEIKHLASAN YANG MURNI

2. MAKSUD SIMBOL PADA LOGO

 • PITA
- Pita merah yang menghiasi bahagian puncak dan di bawahnya, sebagai lambang kesenian dan keharmonian dalam kalangan kami.

 • LAMBANG
- Sebuah BUKU yang terbuka membawa erti : kami sentiasa membaca untuk menambah ilmu pengetahuan
- Sebuah RODA BESI BERGERIGI bermakna : kami gigih berusaha mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi moden.
- Sebuah NERACA adalah menandakan kami mengamalkan keadilan sosial.
- Tiga buah GELUNG yang berangkai menunjukkan : kami sentiasa berusaha sama dalam lapangan sukan dan olahraga untuk mencapai kejayaan.
- PENA adalah daripada sehelai bulu angsa berwarna putih sebagai lambang keikhlasan kami dalam penyebaran ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bersama.

3. COGANKATA

USAHA TANGGA JAYA - Mengingatkan kami supaya sentiasa rajin berusaha untuk mempertingkatkan lagi prestasi, bagi mencapai kejayaan yang dicita-citakan.

4. MOTTO SEKOLAH

Bersatu, bersama-sama ke arah kecemerlangan

5. MATLAMAT STRATEGIK

 • Memantapkan kemahiran guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran di bilik darjah.
 • Memantapkan Pengurusan Kokurikulum yang berkualiti
 • Mempertingkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam bidang kokurikulum di peringkat sekolah, daerah dan negeri.
 • Memantapkan Pengurusan Hal Ehwal Murid.
 • Memupuk nilai dan amalan menghormati guru dan sayang kepada rakan serta menghargai harta benda sekolah.
 • Menyediakan sumber manusia yang berkemahiran dan berkepakaran dalam ICT.
 • Memastikan penggunaan sumber manusia secara optimum.
 • Memantapkan hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan komuniti setempat.
 • Menguruskan kewangan dengan lancar dan berkesan serta berakauntabiliti dan berintegriti.
 • Meningkatkan dan memantapkan pengurusan pejabat dan fail.
 • Menyediakan prasarana yang kondusif untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

 

6. VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

 

7. MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

PrintEmail

 • /index.php/profil-sekolah/2-utama/27-majlis-hi-tea-1-malaysia
 • /index.php/unit-ict